< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 12
  • >Nederlands Woordenboek - 12
Your search query: evenzeer
Found: 12
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aldus
zo dus ita alzo ergo zozeer evenzeer zodoende
2. almee
ook idem tevens eveneens evenzeer insgelijks
3. gelijk
…een tegelijk uniform dezelfde eenparig eigenste eveneens evenhoog evenlang evenzeer identiek intussen onderwijl doorgaand evenals evenbreed
4. het vroeger genoemde
dito ditto gelijk eender evenzeer desgelijks hetzelfde
5. in dezelfde mate
ook evenzeer gelijkmatig
6. in even sterke mate
evenzeer
7. in gelijke mate
even evenveel evenzeer evenredig
8. niet minder
evenzeer
9. ook
…wel alsmede alsook daarbij evenzo tevens alsmede avenant eveneens evengoed evenzeer tegelijk bovendien daarnevens daarenboven
10. op dezelfde manier
eender evenzo eveneens evenzeer
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0