< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 12
  • >Nederlands Woordenboek - 12
Your search query: aga
Found: 12
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aga
heer bevelhebber
2. bevelhebber
aga (Lat.) dux chief overste hoofdman veldheer imperator commandant gezagvoerder legeraanvoerder
3. bevelhebber (Turks)
aga
4. heer
hr. aga sir lord leger sahib toean vorst adonaj koning meneer schare signor menigte bezitter gebieder monsieur caballero gentleman principa
5. heer Turks
aga
6. hoofd van mohammedaanse sekte
aga, khan
7. Oosters heerser
aga khan mogol raden radja sultan
8. Oosterse heerser
aga lama mogol nizam sheik sjeik sultan maharadja grootmogol
9. Oosterse titel
aga mas begum emier mogol raden radja ratoe sultan maharani maharadja radenajoe soesoehoenan
10. titel
a.e. b.i. c.f. c.i. dr. ds. em. gg ir. ld md mr. n.i. s.i. w.i. Z.H. aga bei cid don drs. H.K.H. ing. jhr mas mgr sir Z.K.H. doge emir jkvr
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0