< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 25
  • >Nederlands Woordenboek - 25
Your search query: achteraf
Found: 25
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. achteraf
p.f. (post factum) na afloop apart gemak later daarna geheim nadien afgelegen naderhand afgezonderd terugblikkend
2. achteraf berekenen
nacalculeren
3. achteraf betalen
nabetalen
4. achteraf bezien
a.p. aposteriori
5. achteraf leveren
naleveren
6. achterna
later achteraf naderhand
7. afgelegen
ver stil vanaf alleen ecarté eenzaam achteraf verlaten verwijderd geïsoleerd afgezonderd onherbergzaam
8. afgezonderd
los stil apart alleen eenzaam isolaat achteraf autonoom separaat solitair afgelegen gescheiden geïsoleerd afzonderlijk alleenstaand
9. bijwoord
…rlijk waarmee waartegen waartoe waaruit waarvan wanneer wederom 8 letters: achteraf achteren achterna achterom achterop almeteen andersom bi
10. daarna
…an toen alsnu later nadat alsdan daarop hierna hierop nadien verder voorts achteraf naderhand vervolgens daaropvolgend
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0