< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 47
  • >Nederlands Woordenboek - 47
Your search query: waarnemen
Found: 47
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
21. horen
…en betamen aanhoren bemerken opletten verhoren vernemen verstaan luisteren waarnemen
22. houden voor
…eten achten blijken kennen censeren schatten verstaan mededelen verslijten waarnemen beoordelen identificeren
23. identifceren
…ien weten achten blijken houden kennen rekenen beseffen verstaan mededelen waarnemen vereenzelven vereenzelvigen
24. inspecteren
…gadeslaan schouwen beoordelen controleren observeren bezichtigen monsteren waarnemen observeren onderzoeken langsschrijden
25. instrument voor het waarnemen van geluiden
fonoscoop
26. luisteren
horen luister aanhoren bemerken opletten verhoren waarnemen afluisteren
27. mededelen
…nnen melden zeggen rekenen beseffen verstaan berichten vermelden vertellen waarnemen bekendmaken kennisgeven laten blijken communiceren iden
28. merken
ijken voelen letteren markeren signeren ontdekken stempelen waarnemen aanblessen atablonneren
29. met oplettendheid waarnemen
bespieden
30. met zintuigen waarnemen
zien horen ruiken voelen proeven
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0