< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: pathetisch
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aandoenlijk
teer week pathos roerend gevoelig schattig treffend ontroerend pathetisch aangrijpend hartroerend vertederend zielroerend sentimenteel
2. dieptreffend
aandoenlijk pathetisch hartroerend hartstochtelijk
3. dramatisch
… vreselijk rampzalig schokkend meeslepend onthutsend ontzettend overdreven pathetisch aangrijpend toneelmatig aanstellerig toneelachtig vers
4. gezwollen
pof bombast opgezet pasteus uitgedijd retorisch opgeblazen pathetisch overdreven hoogdravend
5. hartroerend
ellendig treffend jammerlijk aandoenlijk pathetisch hartbrekend
6. hartstochtelijk
…assievol vurigheid aandoenlijk ontstuimig opgewonden opvliegend passionata pathetisch begeesterd passioneel heethoofdig geestdriftig gepassi
7. hartverscheurend
…treffend jammerlijk schrijnend smartelijk bedroevend dramatisch ontzettend pathetisch hartbrekend allerdroevigst
8. hoogdravend
…ids pathos statig bombast pompeus gezwollen opgesmukt retorisch opgeblazen pathetisch bombastisch opgeschroefd
9. larmoyant
klagerig huilerig roerend pathetisch sentimenteel
10. melodramatisch
drakerig pathetisch
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0