< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 8
  • >Nederlands Woordenboek - 8
Your search query: alsook
Found: 8
 
1. aaneenschakelend voegwoord
en of alsook alsmede beneven
2. benevens
ook alsook tevens alsmede evenals teffens bovendien gelijktijdig daarenboven
3. bovendien
en dat nog ook extra zelfs alsook daarbij tevens verder voorts wijders zomede alsmede behalve tegelijk eveneens benevens mitgaders overigen
4. daarbij ( ook )
alsook tevens alsmede behalve bovendien buitendien
5. mitsgaders
3 letters ook 6 letters alsook 8 letters benevens 9 letters bovendien
6. ook
als nog mede toch almee samen zowel alsmede alsook daarbij evenzo tevens alsmede avenant eveneens evengoed evenzeer tegelijk bovendien daar
7. tevens
ook mede alsook tevens alsmede teffens eveneens bovendien gelijktijdig daarenboven
8. voegwoord
…dat ofwel omdat opdat sinds tenzij zoals zodat zodra zover zowel 6 letters alsook echter eerder hoewel immers indien nadien sedert terwijl t
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0