< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 28
  • >Nederlands Woordenboek - 28
Your search query: spoed
Found: 28
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aanwijzing op brief
c.o. = care of - ter attentie van - per adres p.a. = per adres spoed drukwerk breekbaar luchtpost aantekenen vertrouwelijk
2. drift
elan ijver moed drang dreef gloed haast hitte kudde meute spoed toorn troep verve woede gemoed libido passie landweg menigte neiging razern
3. dringend
fel hard acuut nodig spoed urgent bijtend nijpend pressant stringent broodnodig instantelijk nadrukkelijk noodzakelijk spoedeisend
4. gang
hal rit weg loop pace stap tred bende galop spoed tempo tocht train vaart allure beloop kanaal loopgat schacht schwung corridor doorloop sn
5. gezwindheid
ijl haast spoed vaart gauwte vitesse snelheid vlugheid celeriteit rapiditeit
6. haast
ijl bijna gauw amper spoed vaart bijkans hurrie weldra gezwind overijld spanning kgezwindheid kippendrift repsnelheid
7. ijl
dun iel leeg pier riel haast licht slank spoed luchtig schraal verdund vluchtig regenworm doorzichtig doorschijnend
8. ineens
in een klap als bij toverslag net veel spoed hals over kop rats plots abrupt opeens subiet zomaar zonder na te denken zonder zich te bedenk
9. jacht
aviso drift haast korte spoed eenden chasse weispel parforce aanjager vaartuig weidspel drijfjacht slipjacht wildjacht jachtpartij speurtoc
10. met de grootste spoed
ijl
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0