< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 29
  • >Nederlands Woordenboek - 29
Your search query: kwestie
Found: 29
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aangelegenheid
zaak geval belang affaire besogne gewicht kwestie hoofdzaak
2. affaire
punt zaak casus geval issue handel nering winkel kwestie liaison historie situatie toestand bezigheid onderwerp rechtszaak transactie verho
3. bedoelde
betrokken in kwestie desbetreffende
4. bewust
in kwestie met opzet uit moedwil bekend expres wetend bedoeld gericht bezonnen beseffend besproken betrokken welbewust betreffend doelbewus
5. discussie
…bonje debat onmin ruzie twist heibel herrie stront dialoog dispuut gesprek kwestie onvrede aanvaring redetwist bespreking onenigheid trammel
6. geschil
…min pleit ruzie twist afkeer geding gruwel afschuw contest dispuut krakeel kwestie woorden accident afgrijzen conflict incident probleem ver
7. geschilpunt
kwestie perkara controversie
8. geval
lot feit zaak casus toeval kwestie voorval avontuur situatie occurentie gebeurtenis gesteltenis omstandigheid aangelegenheid
9. Het kabinet Balkenende IV viel over de kwestie
Afghanistan
10. issue
item punt zaak thema affaire kwestie onderwerp aangelegenheid
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0