< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 8
  • >Nederlands Woordenboek - 8
Your search query: decisie
Found: 8
 
1. beschikking
lot wil doel arrest bestel oekase besluit decisie decreet noodlot slotsom bepaling ordening regeling resolutie testament uitspraak beslissi
2. beslissing
optie vonnis besluit decisie oordeel uitslag antwoord bepaling decisief doorslag conclusie discretie oplossing resolutie uitspraak voorneme
3. besluit
end wet slot edict edikt einde irade order finale narede oekaze vonnis decisie decreet slotsom slotstuk afronding conclusie consultum maatr
4. decisie
uitspraak beslissing
5. mening
zin avis dunk idee leer raad visie zicht advies opinie bericht decisie gissing inzicht oogmerk oordeel videtur bewering denkwijze gedachte
6. rechtsterm
…eiser fastie forum aanleg ageren animus arrest dading proces regres vonnis decisie getuige meineed repliek saisine verstek descente detentie
7. stelligheid
aplomb decisie vertitude zekerheid assurantie beslistheid
8. uitspraak
…aat dictie dictum mening opgaaf opgave spraak uiting vonnis zeggen besluit decisie dialect gewijsde gezegde oordeel tongval verdict zegging
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0