< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 18
  • >Nederlands Woordenboek - 18
Your search query: bewering
Found: 18
Pages: << Prev | 1 | 2 |
11. opheldering
licht uitleg aangifte bewering opklaring oplossing statement adstructie commentaar declaratie elucidatie explanatie explicatie inlichting m
12. soort verklaring
eed attest aangifte bewering aanzegging getuigenis bevestiging
13. stelling
…se thesis aanname diagram positie schavot steiger theorie tribune beginsel bewering boerderij situatie stellage theorema opvatting postulaat
14. theorie
leer these stelsel systeem doctrine bewering leerstuk hypothese opvatting beschouwing leerstelling
15. uitdrukking
…term ziel frase leven gevoel spreuk uiting formule gezegde locutie passage bewering zegswijze expressie impressie bewoording formulering gel
16. uitspraak
…n besluit decisie dialect gewijsde gezegde oordeel tongval verdict zegging bewering elocutie geleding judicium opmerking sententie statement
17. verklaring
…r exegese duiding melding program duiding rapport uitleg aangifte bescheid bewering handvest manifest oorkonde betekenis betuiging depositie
18. wat beweerd wordt
bewering
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0