< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 23
  • >Nederlands Woordenboek - 23
Your search query: omtrent
Found: 23
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aangaande
over inzake nopens wegens omtrent rakende betreffende
2. betreffende
over hoofd geding inzake nopens wegens omtrent rakende bedoelde voornaam aangaande principaal
3. in de buurt
nabij rond vlakbij omtrent ongeveer omstreeks nabijgelegen naastgelegen
4. inlichting geven omtrent iets
leren
5. inzake
i.z. nopens wegens omtrent aangaande betreffende
6. mededelingen omtrent personen
personalia
7. met betrekking tot
m.b.t. over nopens omtrent aangaande betreffende
8. nabij
bij na dicht naast nakend dichtbij naburig omtrent ophanden belendend omliggend omstreeks aanstaande aangrenzend nabijgelegen
9. nagenoeg
… ruw rond bijna circa temee temet zowat grosso modo bijkans schier globaal omtrent vrijwel nagenoeg ongeveer feitelijk gemiddeld omstreeks
10. nopens
inzake wegens omtrent aangaande betreffend
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0