< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: leemte
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. fout
bok mis evel faal feil abuis euvel zonde bêtise flater gebrek lapsus leemte misser blunder dwaling erratum foutief misslag misstap onjuist
2. gebrek
… nood armoe euvel gemis krimp kwaad kwaal manco smeur defect kommer krapte leemte tekort ziekte armoede derving misslag ondeugd ongemak pena
3. gemis
nood armoe hiaat manco defect gebrek lacune leemte tekort armoede derving verlies behoefte privatie ontbering
4. hiaat
bres gemis gaping gebrek lacune leegte leemte opening spening
5. holte
…ovea gleuf oksel porie sinus sleuf spouw timus antrum diepte gaping lacune leemte oogkas spleet cavitas spelonk caviteit excavatie excavatio
6. leegte
gat gemis holte lacune leemte vacuüm
7. leemte
gat bres fout glop gemis hiaat holte kloft manco gaping gebrek lacune leegte mangel tekort omissie opening interval mankement uitlating weg
8. lege ruimte
hiaat leemte vacuüm
9. ondeugd
guit euvel rekel snaak zonde bengel gebrek guitig leemte schalk schuld deugniet nietsnut kwajongen mankement guitigheid slechtheid schalksh
10. open plaats of plek
loo tra laar brink leegte leemte ruimte vacature brandgang brandsingel
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0