< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 32
  • >Nederlands Woordenboek - 32
Your search query: treurig
Found: 32
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. bedroefd
droef gering rauwig slecht triest weinig bedrukt droevig treurig armzalig desolaat ontroerd aangedaan miserabel chagrijnig smartelijk sache
2. bedroevend
slecht deerlijk geducht navrant treurig desolant ergerlijk jammerlijk teleurstellend hartverscheurend
3. beklagenswaardig
zielig droesig treurig armzalig ellendig bedroevend jammerlijk lamentabel erbarmelijk hartbrekend deerniswaardig deerniswekkend hartversche
4. betreurenswaardig
naar zonde jammer zielig droevig spijtig treurig jammerlijk miserabel deplorabel verdrietig regrettabel deerniswekkend
5. diep treurig
navrant ellendig jammerlijk miserabel bedroevend noodlottig hartverscheurend
6. donker
naar melas zwart somber duister obscuur treurig donkerte dreigend sinister inktzwart pikdonker onverlicht onheilspellend
7. droef
somber triest treurig smartelijk mistroostig neerslachtig
8. droefgeestig
down droef moroos somber triest bedrukt droevig gemelijk luguber treurig bedroefd klaaglijk miezerig betrokken chagrijnig druilerig kommerv
9. droevig
droef somber triest dingsig treurig armzalig bedroefd ellendig klaaglijk tragisch triestig jammerlijk bekommerd rampzalig verdrietig mistro
10. funest
fataal nefast onzalig ruïneus treurig fnuikend heilloos rampzalig desastreus noodlottig rampspoedig verderfelijk verwoestend catastrofaal
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0