< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 8
  • >Nederlands Woordenboek - 8
Your search query: belast met
Found: 8
 
1. aalmoezenier
aan het leger toegevoegde geestelijke; iemand die belast is met de armenzorg; Rooms-Katholiek geestelijkeveldprediker legerpriester legerpre
2. ambtenaar belast met de intendance
intendant
3. ambtenaar met het ijken belast
ijker
4. groep personen belast met zekere opdracht
commissie
5. persoon belast met werving van abonnees
acquisiteur
6. rechtbank van de rooms katholieke kerk, belast met het onderzoek naar met het geloof strijdige opvattingen en handelingen
inquisitie
7. schikgodinnen
…er) mo├»ren Nornen parcen Skoeld (de toekomstige) Atropos (de onafkeerbare, belast met het doorsnijden van de levensdraad) Lachesis (de lotbe
8. wegwerker, belast met het onderhoud van rijks- en provinciale wegen
kantonnier
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0