< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 3
  • >Nederlands Woordenboek - 3
Your search query: onwilligheid
Found: 3
 
1. koppigheid
dwarsheid, obstinatie, eigenwijsheid, onwilligheid, stijfkoppigheid, eigenzinnigheid, stijfhoofdigheid, weerbarstigheid, onhandelbaarheid
2. kwaadwilligheid
misdaad moedwil sabotage euvelmoed vernieling baldadigheid onwilligheid vermetelheid opstandigheid weerspannigheid
3. onwilligheid
onwil tegenzin
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0