< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 21
  • >Nederlands Woordenboek - 21
Your search query: schatting
Found: 21
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aanslag
…al taxatie toucher tolgeld puistjes schimmel attentaat belasting bezinksel schatting schending tandsteen voornemen aanranding aantasting bom
2. appreciatie
bijval schatting instemming waardering
3. begroting
budget raming beraming evaluatie schatting berekening kostenraming
4. belasting
… accijns census fiscus omslag heffing tribuut precario bezetting copyright schatting zegelrecht douanerecht invoerrecht octrooirecht uitvoer
5. benadering
schatting approximatie
6. berekening
…mesten raming gissing inzicht overleg telling bepaling optelling afleiding schatting becijfering calculatie computatie overweging supputatie
7. cijns
tol tiend census tiende heffing tribuut belasting schatting grondrente erfpachtschatting
8. dunk
idee mening opinie oordeel gedachte denkbeeld schatting zienswijze waardering
9. gis
… als ges (Hebr. ches, chet de naam voor de letter ch)kien leep slim raming schatting uitgekookt uitgeslapen veronderstelling
10. gissing
…s idee rooi raming taxatie beraming raadslag bevroeden correctie hypothese schatting vermoeden conjectuur speculatie onderstelling veronders
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0