< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 48
  • >Nederlands Woordenboek - 48
Your search query: idee
Found: 48
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
1. beeld
foto icon idee ikon wolk icoon image imago plaat prent troop typus begrip indruk liefje plasma schema schets beeldje plaatje prentje snoepj
2. begrip
zin idee nota rede beeld benul besef kluts licht notie ratio inhoud sjoege (bargoens) concept inzicht oordeel gedachte verstand betekenis b
3. benul
idee besef notie begrip inzicht verstand
4. besef
idee weet benul notie gevoel begrip inzicht positie verstand bewustzijn bezinning erkenning voorstelling gewaarwording
5. concept
idee klad plan begrip schema schets ontwerp tekening
6. conceptie
idee plan begrip bevatting bevruchting ontvangenis
7. denkbeeld
dunk idee plan beeld inval notie begrip mening utopie gedachte opvatting voornemen droombeeld beschouwing verbeelding voorstelling gedachte
8. denkwijze
idee mening opinie psyche oordeel tijdgeest gevoelen richting opvatting sentiment zienswijze mentaliteit
9. draagvlak
als een idee draagvlak heeft dan zijn er voorstanders voor dat idee;steun ondersteuning
10. dunk
idee mening opinie oordeel gedachte denkbeeld schatting zienswijze waardering
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0