< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 95
  • >Nederlands Woordenboek - 95
Your search query: maar
Found: 95
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 | Next >>
11. bedenken
maar weten beramen bezwaar begroten opwerping verzinnen construeren overweging tegenwerpen
12. bericht
avis laak maar mare raad sein blaam brief advies mening nieuws opinie relaas tijding annonce depèche governo melding naricht rapport seintj
13. bezwaar
last maar grief knoop tegen captie kapsie klacht moeite nadeel kritiek protest reclame reserve beletsel gravamen kapsones objectie bedenkin
14. bijwoord
…rbij ergo erin erna erom erop evel even haar heel heen hier idem item lest maar mede meer nabij nauw neen neer niet noch node ooit open over
15. bitterheftig maar beheerst
verbeten
16. bloedluis
schadelijke bladluis, is niet een echte luis maar eigenlijk een parasiet
17. dat kan je aanzien maar er niet van genieten
ketelaar
18. dichtbij / dicht bij
Beide spellingen zijn correct, maar kunnen niet door elkaar gebruikt worden. Dichtbij is een bijwoord (er hoeft dan geen woord of woordgroe
19. doch
maar echter evenwel
20. douairière
adellijke weduwe. Ook: weduwe uit een niet-adellijke maar wel voorname familie (Fr. van douage 'bruidschat, weduwgoed').
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0