< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 8
  • >Nederlands Woordenboek - 8
Your search query: benadering
Found: 8
 
1. aanhouding van goederen
embargo benadering beslaglegging
2. aanpak
…ze draai beleid manier formule methode procédé tactiek strategie werkwijze benadering invalshoek werkmethode arbeidsmethodiek
3. benadering
schatting approximatie
4. beslaglegging
arrest beslag angarie embargo saisine aanhaling aanhouding arrestatie benadering bezitneming confiscatie sekwestratie
5. globaal
bij benadering ruw grof ruwweg geraamd geschat grofweg afgerond algemeen doorsnee ongeveer gemiddeld benaderend schematisch approximatief
6. methode
…reden techniek leerwijze methodiek procedure werkwijze leerstoel methodiek benadering handelwijze systematiek
7. nagenoeg
zo om en nabij bij benadering min of meer ruw rond bijna circa temee temet zowat grosso modo bijkans schier globaal omtrent vrijwel nagenoe
8. ongeveer
bij benadering ca. om en nabij p.m. zo min of meer ong plm ruw rond bijna circa zowat grosso modo ruwweg bijkans globaal omtrent nagenoeg g
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0