< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: respijt
Found: 10
 
1. aflaten
respijt aflopen stoppen aftappen ophouden ontspannen verminderen
2. dispensatie
indult respijt ontheffing vergunning vrijstelling
3. het aflaten
respijt
4. indult
respijt uitstel dispensatie
5. kort uitstel
respijt
6. onderbreking
pauze gaping respijt storing interval remissie afbreking tussenpoos interruptie opschorting tussenkomst ontkoppeling
7. respijt
verlet verwijl uitstel schorting surseance suspentie verdaging tijdverlies verlenging opschorting temporisatie verschuiving
8. schorsing
fout pauze zonde schuld respijt uitstel staking vergrijp stopping interdict stagnatie stilstand stremming suspensie verdaging opschorting p
9. uitstel
mora indult remise respijt verlet verwijl differt dilatie krediet schorsing surseance suspentie verdaging verliezen moratorium prorogatie p
10. uitstel van betaling
remis idult respijt krediet surséance moratorium dispensatie
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0