< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 25
  • >Nederlands Woordenboek - 25
Your search query: tevens
Found: 25
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. almee
ook idem tevens eveneens evenzeer insgelijks
2. annex
en en daarbij en tevens naast aangrenzend bijbehorend
3. benevens
ook alsook tevens alsmede evenals teffens bovendien gelijktijdig daarenboven
4. bijeen
ineen samen aaneen gelijk tevens tezamen gesloten tegelijk gelijktijdig tegelijkertijd Synoniem van bijeen: samen Synoniem van bijeen: tege
5. bijwoord
…rgen nadien nimmer omheen omhoog omlaag overal rondom sedert steeds straks tevens uiteen vaneen vanuit verder veruit vooraf vooral voorbij v
6. bovendien
en dat nog ook extra zelfs alsook daarbij tevens verder voorts wijders zomede alsmede behalve tegelijk eveneens benevens mitgaders overigen
7. daarbij
als nog ook plus samen zowel tevens tegelijk bovendien daarenboven
8. daarbij ( ook )
alsook tevens alsmede behalve bovendien buitendien
9. en ook
tevens alsmede
10. Haldol
Conventioneel antipsychoticum en anti-emeticum dat in 1957 door het Belgische bedrijf Janssen Pharmaceutica werd ontwikkeld en vrijgegeven v
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0