< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 78
  • >Nederlands Woordenboek - 78
Your search query: duidelijk
Found: 78
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
1. aanschouwelijk
zichtbaar openlijk visueel duidelijk levendig ostensief plastisch zichtbaar ostensibel schilderachtig
2. apert
klaar helder notoir beslist evident duidelijk kennelijk onmisbaar onmiskenbaar onbetwistbaar onloochenbaar
3. beeldspraak
figuurlijk taalgebruik ; Gebruik maken van beelden om iets duidelijk te maken.beeld
4. begrijpelijk
helder duidelijk vatbaar rationaal rationeel bevattelijk concevabel intelligent inzichtelijk intelligibel verklaarbaar
5. beslist
…s zeker geheid afdoend bepaald stellig waarlijk absoluut besloten decisief duidelijk resoluut werkelijk pertinent voldongen volstrekt welbew
6. bevattelijk
slim pienter goochem duidelijk begrijpelijk begrijpzaam intelligent
7. blijkbaar
zo te zien apert klaar allicht blijkend evident precies duidelijk kennelijk manifest merkelijk tastbaar zichtbaar schijnbaar ongetwijfeld o
8. blijken
duidelijk zijn
9. diets
wijd wijs duidelijk Hollands Nederlands
10. door de mand vallen
De waarheid wordt duidelijk. Bijvoorbeeld als iemand gelogen heeft dan komt dit uit.
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0