< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 38
  • >Nederlands Woordenboek - 38
Your search query: heerschappij
Found: 38
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. autoriteit (meervoud: autoriteiten)
…ie deskundige bevoegdheid gezagdrager gezaghebber machthebber gezagsorgaan heerschappij overheidslichaam overheidspersoon
2. beheer
zorg gezag regie beleid bewind gestie bestuur leiding toezicht heerschappij prevaricatie administratie bewindvoering
3. controle
…g toezicht beheersen correctie inspectie beheersing natrekking beoordeling heerschappij inspecteren verbetering verificatie detailstudie ove
4. gebied
…sort terrein district omgeving landschap rijksbodem landstreek grondgebied heerschappij territorium
5. geweld
…lawaai rumoer gedruis ruwheid sterkte agressie tirannie violatie hevigheid heerschappij onstuimigheid gewelddadigheid
6. gezag
… bedwang invloed overheid prestige regering reputatie overwicht autoriteit heerschappij gouvernement meesterschap
7. heerschappij
rijk gezag macht beheer gebied geweld regering autoriteit absolutisme gouvernement opperbestuur overheersing gebiederschap machtshebberscha
8. heerschappij , geestesgesteldheid heerschappij van ambtenaren
bureaucratie
9. heerschappij van de adellijken of voornamen
aristocratie
10. heerschappij van de rede
rationalisme
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0