< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 33
  • >Nederlands Woordenboek - 33
Your search query: apart
Found: 33
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
11. eigen
idio apart eigen idios privé bekend gewend intiem lijfelijk publiek (antoniem) privaat verwant bijzonder verlegen eenkennig natuurlijk vert
12. exclusief
chic excl apart elitair besloten bijzonder ongemeen ongewoon speciaal afgesloten uitsluitend afgescheiden uitgezonderd
13. gescheiden
los apart uiteen seperaat verbroken distinctus
14. het apart zijn
apartheid
15. individueel
op zichzelf los apart eigen ieder voor zich privé privaat personeel subjectief particulier persoonlijk afzonderlijk eigenaardig particulier
16. kennelijk
apart zeker bekend blijkbaar duidelijk merkbaar zichtbaar herkenbaar onmiskenbaar waarneembaar klaarblijkelijk onloochenbaar onderscheidbaa
17. los
ijl mul rul vrij laks lauw lynx niet apart mobiel onvast quitte streng uiteen vaneen wankel roerend pulverig beweeglijk losbandig beweegbaa
18. merkwaardig
3 letters gek 4 letters enig raar eigen 5 letters apart bizar uniek vreemd 7 letters casueel curieus markant notabel typisch 8 letters bijz
19. ongemeen
chic zeer apart extra ongewoon exclusief singulier uitermate uitmuntend zonderling buitengewoon uitzonderlijk
20. op zichzelf staand
los apart afzonderlijk alleenstaand onafhankelijk
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0