< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 13
  • >Nederlands Woordenboek - 13
Your search query: sentiment
Found: 13
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aandoening
…kte ongemak reactie affectie gevoelen kwelling stemming stoornis krankheid sentiment hartstocht ontroering ontsteking bewogenheid vertederin
2. denkwijze
idee mening opinie psyche oordeel tijdgeest gevoelen richting opvatting sentiment zienswijze mentaliteit
3. emoties
affect gevoel gevoelen sentiment aandoening ontroering bewogenheid vertedering aandoeningen getroffenheid gemoedsbeweging gemoedsaandoening
4. gemoed
hart borst drift boezem gevoel innerlijk stemming sentiment zogestemd verbolgenheid kloekmoedigheid onverschrokkenheid
5. gemoedsaandoening
…gitatie begeerte commotie stemming verdriet bezieling blijdschap opwinding sentiment aandoening geestdrift hartstocht ontroering satisfactie
6. gevoeglijk
…ehoor gemoed indruk tastzin zintuig ingeving intu├»tie betamelijk inblazing sentiment gezindheid inspiratie gevoeligheid
7. gevoelen
…inie voelen inzicht oordeel videtur begrijpen beseffen aanvoelen opvatting sentiment waarnemen beschouwing ondervinden gewaarworden gemoedsb
8. gevoelvol
teer innig teder zacht tactvol athetisch sentiment emotioneel sentimenteel
9. gewaarwording
…sensus prikkel sensatie bewustzijn bemerking bevinding impressie ontwaring sentiment aandoening bespeuring waarneming ondervinding voorstell
10. mening
…ming arbitrium bedoeling conclusie convictie denkbeeld opvatting sententie sentiment standpunt vermoeden zienswijze beslissing overtuiging
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0