< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 20
  • >Nederlands Woordenboek - 20
Your search query: verwant
Found: 20
Pages: << Prev | 1 | 2 |
11. in den bloede bestaande
verwant
12. ink
…n een netwerk zoals er een of meer in een fuik zijn uitgespannen. Mogelijk verwant met eng nauw .inkel
13. nazaat
(Middelned. nasate, verwant met het werkwoord zitten)3 letters oir 4 letters aver kind telg 8 letters nakroost 10 letters nageslacht nakomel
14. omen
voorteken (Lat. verwant met Gr. oiomai 'ik heb een voorgevoel, ik vermoed').
15. overeenkomende
verwant parallel evenwijdig gelijklopend vergelijkbaar
16. overeenkomstig
ook naar gelijk eender analoog conform verwant volgens adequaat dezelfde dergelijk identiek navenant parallel strokend strokend met congrue
17. tra
… het bos, bijv. als brandgang. Ook: pad, ontstaan door veelvuldig belopen (verwant met het werkwoord treden)
18. vermaagschapt
verwant door huwelijk of bloedverwantschap. Het woord 'maag' is niet alleen een lichaamsorgaan, maar ook een oud woord voor 'verwant'.
19. verwant
maag familielid overeenkomstig
20. zomp
(verwant met Gr. somphos sponzig ).moeras drasland
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0