< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 11
  • >Nederlands Woordenboek - 11
Your search query: frequent
Found: 11
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. dikwijls
veel veelal dikwerf gedurig meestal frequent geregeld herhaald doorgaans gemeenlijk gewoonlijk meermaals meermalen meesttijds menigmaal vee
2. dikwijls voorkomend
frequent veelvuldig herhaaldelijk
3. frequent
vaak voorkomendvaak veelvoudig veelvuldig herhaaldelijk
4. frequentieband
h.f. = hoogfrequent l.f. = laag frequent m.f. = midden frequent u.h.f. = ultrahoge frequentie
5. geregeld
…vaak vast altijd gezet staag trouw netjes stadig dikwijls normaal ordelijk frequent geordend gestadig regulair regulier steevast dagelijks d
6. herhaaldelijk
vaak reeds dikwijls telkens frequent menigmaal telkenmale veelvuldig
7. laag frequent
lf
8. menigvuldig
vaak veel talrijk veelal dikwijls frequent velerlei overvloedig herhaaldelijk
9. regelmatig voorkomend
frequent
10. uitentreuren
alsmaar frequent langdurig onverflauwd onophoudelijk
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0