< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 37
  • >Nederlands Woordenboek - 37
Your search query: matig
Found: 37
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. abstinent
matig ingetogen
2. beperkt
dom dun gezaaid eng klein matig eindig gering beknopt schaars begrensd relatief zeldzaam bekrompen eenzijdig verkleind geborneerd verminder
3. bijwoord
…t ervan gelijk ginds haast heden hiero immer ineen jawel juist langs later matig meest minst nadat nader neder nogal nooit opeen reeds sinds
4. eenvoudig
dof plat enkel karig matig naïef sober gering gewoon simpel afkerig kortweg minzaam onnozel oprecht simplex stemmig blotelijk makkelijk arm
5. frugaal
karig matig sober schraal gematigd spaarzaam bescheiden
6. gematigd
kalm, matig, bedaard, tamelijk, bezadigd, moderaat, getemperd, gemodereerd, kalmpjesaan, maathoudend
7. gering
iel min krap laag karig klein licht mager matig betuin futiel gemeen luttel miniem modiek nietig weinig zelden beperkt nederig schaars zeld
8. getemperd
matig zacht gedempt
9. ingetogen
gaaf kalm kies koel kuis rein matig sober vroom zedig modest preuts pudiek ernstig nederig stemmig eerbaar gematigd onbesmet abstinent asce
10. karig
krap nauw mager matig pover sober gering luttel weinig zuinig frugaal schaars schamel schraal schriel armoedig armzalig bekrompen krenterig
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0