< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 17
  • >Nederlands Woordenboek - 17
Your search query: doorgaans
Found: 17
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. bijwoord
…ngs daarnaast daaronder daaropuit daartegen derwaarts desgelijks dierhalve doorgaans eensdeels erbeneden erbovenin erbovenop ernaartoe eromt
2. dikwijls
veel veelal dikwerf gedurig meestal frequent geregeld herhaald doorgaans gemeenlijk gewoonlijk meermaals meermalen meesttijds menigmaal vee
3. doorgaans
vaak altijd meest veelal dikwijls meestal geregeld gemeenlijk gewoonlijk normaliter meestentijds
4. doorlopend
steeds geregeld doorgaand doorgaans gewoonlijk voortdurend onafgebroken
5. geregeld
…l ordelijk frequent geordend gestadig regulair regulier steevast dagelijks doorgaans gewoonlijk gewoonweg opgeruimd periodiek gesorteerd met
6. gewoon
…al ronduit vulgair algemeen gangbaar ordinair triviaal alledaags doorgaand doorgaans eenvoudig gemiddeld gewoonlijk gewoonweg habitueel ordi
7. gewoonlijk
vaak meest anders veelal dikwijls meestal normaal doorgaans gemeenlijk habitueel doorlopend normaliter
8. in de regel
vaak meest veelal dikwijls meestal normaal doorgaans gewoonlijk
9. in het algemeen
i.h.a. meestal synytium doorgaans
10. kastje, doorgaans van metaal om persoonlijke bezittingen op te bergen, bijv. in een sportschool
locker
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0