< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 29
  • >Nederlands Woordenboek - 29
Your search query: zeldzaam
Found: 29
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. af en toe
soms temet zelden somtijds zeldzaam incidenteel
2. apart
los raar alleen vreemd bepaald ongewoon speciaal terzijde bijzonder zeldzaam exclusief origineel opvallend geïsoleerd afgezonderd afzonderl
3. beperkt
…un gezaaid eng klein matig eindig gering beknopt schaars begrensd relatief zeldzaam bekrompen eenzijdig verkleind geborneerd verminderd geli
4. buitengewoon
…t brandend bijzonder mirakels ongekend ongemeen ongewoon overgoed speciaal zeldzaam kolossaal ongehoord ontzaglijk overmatig uitbundig uiter
5. curieus
apart vreemd typisch benieuwd zeldzaam opmerkelijk eigenaardig interessant merkwaardig nieuwsgierig
6. gering
…l gemeen luttel miniem modiek nietig weinig zelden beperkt nederig schaars zeldzaam bescheiden nauwelijks sporadisch onbeduidend onaanzienli
7. merkwaardig
…l typisch 8 letters bijzonder frappant ongewoon saillant treffend verdacht zeldzaam 9 letters belangrijk opvallend wonderlijk 10 letters exc
8. niet talrijk
zelden schaars zeldzaam nauwelijks onbeduidend ternauwernood
9. niet vaak
zelden eenmaal zeldzaam
10. ongewoon
…k raar nieuw vreemd ernstig afwijkend bijzonder ongemeen ongewend onwennig zeldzaam abnormaal opvallend singulier aandachtig excentriek opme
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0