< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 31
  • >Nederlands Woordenboek - 31
Your search query: armzalig
Found: 31
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. armoedig
…rm kaal karig pover sjofel somber armelijk berooid doodarm schamel schraal armzalig ellendig haveloos kaaltjes misdeeld versleten zorgelijk
2. armzalig
pover futiel gering luizig armelijk kwijnend schamel bedroefd ellendig haveloos schunnig lamlendig miserabel armetierig behulpelijk erbarme
3. armzalig mens
jakhals
4. armzalig verblijf
hut
5. armzalig woonoord
gat nest gribus negorij uithoek achterbuurt
6. bar
…onds naakt nacht akelig bitter bodega buffet onguur stuurs schraal tapkast armzalig barbaars ellendig bijzonder drankhuis drankkast caf├ębuff
7. bedroefd
droef gering rauwig slecht triest weinig bedrukt droevig treurig armzalig desolaat ontroerd aangedaan miserabel chagrijnig smartelijk sache
8. behoeftig
arm mager pover sjofel armelijk armoedig armzalig haveloos indigent brodeloos miserabel nooddruftig
9. beklagenswaardig
zielig droesig treurig armzalig ellendig bedroevend jammerlijk lamentabel erbarmelijk hartbrekend deerniswaardig deerniswekkend hartversche
10. berooid
arm blut kaal leeg bekaaid armzalig haveloos uitgeput armoedig miserabel
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0