< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 20
  • >Nederlands Woordenboek - 20
Your search query: eveneens
Found: 20
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. alleens
idem eveneens
2. almee
ook idem tevens eveneens evenzeer insgelijks
3. bijwoord
…an erachter erbinnen erbuiten ernevens ernevens eromheen ertussen erzonder eveneens hierheen hiermede hiernaar hieropaf hieropin hierover hi
4. bovendien
…lsook daarbij tevens verder voorts wijders zomede alsmede behalve tegelijk eveneens benevens mitgaders overigens buitendien daarenboven
5. daarenboven
nog ook daarbij verder alsmede benevens eveneens bovendien buitendien voortdurend
6. desgelijks
it zo ook dito idem item idedo eender evenzo dezelfde eveneens hetzelfde
7. gelijk
…ffenen enerlei evenals overeen tegelijk uniform dezelfde eenparig eigenste eveneens evenhoog evenlang evenzeer identiek intussen onderwijl d
8. hetzelfde
…em niet anders juist als netzo geheel gelijk gelijk eender enerlei toetmen eveneens identiek dezelfde desgelijks insgelijks ongewijzigd onve
9. idem
…ook dito item alsmee netzo gelijk eender evenzo alsboven alsvoren dezelfde eveneens evenveel hetzelfde insgelijks onveranderd
10. insgelijks
it mee ook dito idem item mede evenzo eveneens desgelijks hetzelfde
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0