< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 51
  • >Nederlands Woordenboek - 51
Your search query: inhoud
Found: 51
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
1. bedoeling
wil zin doel plan opzet inhoud toeleg doelwit inzicht mikpunt oogmerk project streven tendens intentie betekenis doeleinde opvatting strekk
2. begrip
zin idee nota rede beeld benul besef kluts licht notie ratio inhoud sjoege (bargoens) concept inzicht oordeel gedachte verstand betekenis b
3. beknopte inhoud
samenvatting
4. belang
nut zin baat ernst inhoud omvang portee waarde gewicht aandacht betekenis interesse importantie bruikbaarheid aangelegenheid
5. betekenis
nut zin grond begrip belang inhoud omvang portee waarde gewicht invloed bedoeling strekking beduidenis beweegreden draagwijdte relevantie i
6. bevatting
begrip inhoud portee verstand behelzing conceptie doorzicht intelligentie
7. boek van klein formaat en beknopte inhoud, bestemd als beknopte handleiding
vademecum
8. bottelen
…loten met een kurk, kroonkurk, schroefdop of beugeldop. Afhankelijk van de inhoud van de fles, kan het geheel daarna nog gepasteuriseerd wor
9. capaciteit
debiet inhoud kracht kaliber potentie vermogen kwaliteit kundigheid potentieel werkkracht bekwaamdheid competentie ervarenheid vaardigheid
10. de inhoud van spuitbussen
aƫrosol
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0