< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 41
  • >Nederlands Woordenboek - 41
Your search query: invloed
Found: 41
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
1. autoriteit (meervoud: autoriteiten)
…d het opleggen van sancties. (Wikipedia)gezag macht ontzag regime achting invloed overheid regering instantie deskundige bevoegdheid gezagd
2. betekenis
nut zin grond begrip belang inhoud omvang portee waarde gewicht invloed bedoeling strekking beduidenis beweegreden draagwijdte relevantie i
3. betoverende invloed
ban
4. beïnvloed
sturen werken bepalen invloed hebben op uitwerken verleiden verlokken doorwerken in influenceren
5. beïnvloeden
sturen werken bepalen invloed hebben op suggestie uitwerken verleiden verlokken doorwerken in manipuleren influenceren
6. chemische ontleding onder invloed van licht
fotolyse
7. doem
stijl vloek vonnis invloed oordeel
8. draagwijdte
belang impact omvang portee afstand invloed betekenis strekking afstandsbereik schootsverheid
9. effect
…ut oog actie fonds share coupon gevolg indruk kracht portie waarde aandeel invloed werking uitkomst afwijking obligatie opbrengst pandbrief
10. gewicht
…ond grein massa netto oteen pikol stone tarra belang gelang waarde aanzien invloed megaton militon zwaarte kilogram centenaar importantie be
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0