< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 12
  • >Nederlands Woordenboek - 12
Your search query: niettemin
Found: 12
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. alevel
ook toch echter niettemin
2. bijwoord
…aan vooruit vroeger andersom desnoods helemaal ondereen voorheen hierboven niettemin voormaals vooraan vooruit waaraan waarlijk waarmee waar
3. echter
… alevel hoewel schoon algelijk evenwel alhoewel intussen nochtans ofschoon niettemin tenminste desondanks ondertussen desalniettemin
4. intussen
…chter zolang terwijl zolang ondanks nochtans inmiddels onderwijl inmiddels niettemin onderdies onderhand desondanks midderwijl ondertussen
5. niettegenstaande
trots ondanks ofschoon ongeacht niettemin desondanks
6. niettemin
toch alevel echter evenwel ondanks alhoewel eveneens intussen nochtans desondanks
7. nochtans
toch alevel echter alevel allevel evenwel niettemin desalniettemin
8. ondertussen
…n de tussentijd met dat al vast echter zolang intussen onderwijl inmiddels niettemin tussendoor onderdehand tussentijds middelerwijl nietteg
9. tegelijk
ook ieder samen daarbij ineens meteen tevens aanstonds bovendien niettemin simultaan gelijktijdig tegelijkertijd
10. territorialiteitsbeginsel
Het territorialiteitsbeginsel is een beginsel dat zowel geldt in het recht, en met name in het internationaal privaatrecht als in het strafr
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0