< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 9
  • >Nederlands Woordenboek - 9
Your search query: vermits
Found: 9
 
1. aangezien
nu daar dewijl omdat terwijl doordat vermits naardien
2. daar
er costi dewijl ginds omdat aldaar ginder terwijl vermits doordien overmits aangezien
3. iets reden gevend
vermits
4. nademaal
daar omdat vermits naardien aangezien
5. omdat
nu wel wijl daar poos want wijle dewijl terwijl onlangs vermits naardien nademaal aangezien redengevend
6. redengevend
wijl wijle causaal vermits aangezien oorzakelijk
7. ter inleiding
vermits aangezien
8. voegwoord
…rs alsmede behalve doordat evenals hoezeer oftewel tenware vandaar veeleer vermits voordat wanneer 8,letters alhoewel alvorens bijaldien naa
9. want
daar omdat immers namelijk tuigage vermits naardien touwwerk handschoen vuisthandschoen
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0