< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 13
  • >Nederlands Woordenboek - 13
Your search query: nagenoeg
Found: 13
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. bijna
…per haast temee temet zowat bekant bijkans schier temets vrijwel feitelijk nagenoeg ongeveer welhaast hoegenaamd
2. bijwoord
…af hieropin hierover hiervoor intussen inwaarts middenin minstens mitsdien nagenoeg nochtans nogmaals onderaan onderuit onderweg onderwijl o
3. compleet
…l geheel straal totaal honderd procent absoluut afgerond algeheel helemaal nagenoeg vierkant volkomen volledig gewoonweg volslagen voltallig
4. inschijn
quasi vrijwel nagenoeg
5. nagenoeg
…circa temee temet zowat grosso modo bijkans schier globaal omtrent vrijwel nagenoeg ongeveer feitelijk gemiddeld omstreeks
6. nauwelijks
… licht temet slecht bijkans kwalijk schier vrijwel weinig krapjes moeilijk nagenoeg welhaast ternauwernood
7. omstreeks
nabij circa omtrent nagenoeg omennabij ongeveer plusminus
8. ongeveer
… plm ruw rond bijna circa zowat grosso modo ruwweg bijkans globaal omtrent nagenoeg gemiddeld omstreeks plusminus
9. tamelijk goed
bijna vrijwel redelijk draaglijk nagenoeg passabel tolerabel supportabel verdraaglijk
10. temee
bijna temet direct meteen zoƫven dadelijk nagenoeg aanstonds
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0