< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 12
  • >Nederlands Woordenboek - 12
Your search query: flinkheid
Found: 12
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. beslistheid
aplomb flinkheid zekerheid pertinentie stelligheid vastberadenheid
2. dapper
…e kranig moedig wakker geducht kordaat heroïek resoluut vermetel courageus flinkheid manhaftig manmoedig parmantig vrijmoedig heldhaftig onb
3. dapperheid
lef moed courage bravoure heroïsme prouesse flinkheid kloekheid moedigheid manhaftigheid onversaagdheid onverschrokkenheid
4. en allen samen
e.t.q. (e tutti quanti) flinkheid wilskracht geestkracht
5. fermeteit
flinkheid doortastendheid
6. flinkheid
manheid fermiteit
7. koenheid
moed dapperte flinkheid stoutheid dapperheid driestheid moedigheid temeriteit vermetelheid onversaagdheid
8. krachtdadigheid
geweld flinkheid
9. kranigheid
branie flinkheid dapperheid onversaagdheid onverschrokkenheid
10. krasheid
felheid sterkte scherpte flinkheid gestrengeld
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0