< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 24
  • >Nederlands Woordenboek - 24
Your search query: onbepaald
Found: 24
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | Next >>
11. onbepaald telwoord
meer veel enige meest menig enkele weinig evenveel grenzeloos verscheidene
12. onbepaald voornaamwoord
elk het iet men elke enig geen iets niet veel vele alles ander enige ieder menig niets elkeen iemand ietwat zekere iedereen iegelijk nieman
13. onbeperkt
vrij absoluut helemaal eindeloos onbepaald oeverloos onbegrensd onmetelijk volstrekt grenzeloos onbegrensd ongebonden teugelloos lichtzinni
14. onbestemd
dof vaag zwevend onbepaald
15. onbestendig
…ankel dubieus duister mutabel ongewis onzeker variabel aarzelend instabiel onbepaald onbeslist bedenkelijk ongestadig wankelbaar veranderlij
16. onduidelijk
…nhelder onscherp schimmig tortueus gesluierd kriebelig loslippig onbeslist onbepaald onbeslist onbestemd schemerig tweeledig hermetisch indi
17. ongelimiteerd
onbepaald onbeperkt onbegrensd
18. ongestadig
…s duister grillig onzeker tijdelijk vagelijk aarzelend astatisch instabiel onbepaald onbeslist ongedurig versatiel bedenkelijk wankelbaar on
19. onzeker
…nrustig onveilig tuitelig verlegen aarzelend astatisch instabiel kwestieus onbepaald onbeslist weifelend twijfelend wisselend gevaarlijk ong
20. taalkundige term
…lank klanktrap laryngaal leenwoord metathese monotonie naamwoord occlusief onbepaald onderwerp ontleding ontronden paradigma parataxis perfe
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0