< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 61
  • >Nederlands Woordenboek - 61
Your search query: kloek
Found: 61
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
1. braaf
net suf goed mooi zeer zoet beter danig flink kloek dapper eerlijk loyaal degelijk eerbaar eerzaam zedelijk deugdelijk deugdzaam oppassend
2. broedse hen
kloek
3. dapper
bluf boud ferm fier koen braaf flink kloek stout trots branie driest drukte kranig moedig wakker geducht kordaat heroïek resoluut vermetel
4. duchtig
erg danig flink hevig kloek stevig geducht grondig terdege energiek krachtig redoutabel doortastend
5. energiek
fel fit rap ferm kras lief kloek sterk straf vurig aardig kittig pittig snedig stevig vinnig vittig geestig kordaat krachtig levendig kerna
6. fel
bar hel rap tuk hard ijdel kras lief naar zeer flink hanig hevig kloek nijdig schel sterk straf vurig heftig intens kittig moedig nijpend s
7. term
fier fiks flink grond kloek reden sterk trots woord dapper kranig moedig formule kordaat vakterm krachtig krachtvol aanleiding bewoording o
8. fier
edel ferm fors prat flink kloek trots dapper deftig preuts statig parmant verwaand winderig hovaardig overzedig parmantig hooghartig hoogmo
9. fiks
vlug flink kloek potig gezond stevig krachtig welvarend
10. flink
…s fors hups knap koen kras mans ruim vast vief vlug vors adrem danig groot kloek kriel kwiek potig sterk stoer vurig wulps aardig dapper dri
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0