< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 7
  • >Nederlands Woordenboek - 7
Your search query: welberaden
Found: 7
 
1. beraden
ferm ernstig bezonnen beleidvol schrander welberaden bedachtzaam standvastig voorzichtig
2. bezonnen
wijs bedaard ernstig overwogen verstandig welberaden bedachtzaam voorzichtig
3. opzettelijk
…tens gericht willens welbewust boosaardig doelbewust moedwillig welberaamd welberaden voorbedacht intentioneel weloverwogen gepremediteerd v
4. raadzaam
…goed nuttig gebogen geraden gewenst dienstig heilzaam wenselijk verstandig welberaden aanbevelenswaard aanbevelenswaardig
5. welberaden
raadzaam overwogen bedachtzaam
6. weldoordacht
grondig redelijk rationeel doorwrocht uitgekiend welberaden beredeneerd weloverwogen
7. zorgvuldig
…neus waakzaam zorgzaam minutieus nauwgezet oplettend aandachtig nauwkeurig welberaden bedachtzaam geacheveerd voorzichtig
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0