< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 28
  • >Nederlands Woordenboek - 28
Your search query: prima
Found: 28
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aardig
rap enig fijn fors hups knus kras leuk lief loos mooi flink fraai prima koddig leutig luimig moppig pittig beleefd geestig grappig liefjes
2. akkoord
in orde mij best oké deal fiat krek band bond goed juist prima in orde bestand binding entente overeen precies verdrag afspraak contract ha
3. best
in goed lief puik braaf emmes flink licht prima lekker eerbaar perfect uitnemend uitmuntend uitstekend betrouwbaar
4. deugdelijk
goed safe vast hecht prima zeker bondig eerlijk geldig gezond solide stevig valide afdoend degelijk geducht gegrond grondig massief probaat
5. eerste
imam aart beste prima prior fijnste primus primair voorste opperste princeps prototype voornaamste prefiguratie aanzienlijkste voorafbeeldi
6. eerste exemplaar van een wissel
prima
7. eerste keer in de muziek
p.v. = prima volta
8. eerste toneelspeelster
prima donna
9. eerste zangeres van een opera
prima donna
10. fijn
…oed kies leuk mooi puik smal teer zwak broos emmes jofel juist kedin klein prima reuze teder vroom exquis fideel keurig lekker netjes scherp
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0