< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 5
  • >Nederlands Woordenboek - 5
Your search query: oppassend
Found: 5
 
1. beleefd
… urdaan correct elegant hoffelijk vormelijk behoorlijk beschaafd obligeant oppassend wellevend voorkomend welopgevoed parlementair welgemani
2. braaf
…pper eerlijk loyaal degelijk eerbaar eerzaam zedelijk deugdelijk deugdzaam oppassend edelaardig fatsoenlijk gehoorzaam goedhartig rechtschap
3. deugdzaam
goed braaf vroom zedig degelijk eerbaar eerzaam zedelijk deugdelijk oppassend plichtmatig rechtgeaard rechtschapen
4. oppassend
net braaf keurig secuur vlijtig eerzaam waakzaam behoorlijk fatsoenlijk
5. werkzaam
…rijvig diligent naarstig arbeidend effectief efficient handelend laborieus oppassend werkdadig arbeidzaam doeltreffend
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0