< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L LA LE LI LL LO LS LU LY
langzamerhand

Syn: bijna, temee, temet, meteen, temets, weldra, allengs, altemet, stilaan, mogelijk, terstond, wellicht, aanstonds, eventueel, gaandeweg, mettertijd, misschien, geleidelijk, sillekens, successief, zoetjesaan, allengskens, zachtjesaan
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0