< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DA DC DE DI DJ DN DO DR DT DU DW DY
deel van schip

Syn: 2 letters:, ra, 3 letters:, ark, bak, bit, dek, fok, gat, gei, hut, hijs, kat, kim, log, lijk, nok, pen, rib, rif, sul, tak, top, tui, val, wem, wui, 4 letters:, baak, blok, boeg, boei, boom, borg, bram, bras, brug, buik, daal, dirk, doek, doft, fats, gang, geus, giek, hals, huid, joon, kiel, kink, knie, kooi, lido, lier, loch, loos, luik, mars, mast, mess, naaf, neus, puts, reef, riem, roef, roer, romp, rust, slof, spil, stag, stut, tamp, tent, term, tong, touw, tuig, trijs, wand, weel, worp, wuit, zeet, zeil, zwei, 5 letters:, anker, baken, blind, boord, casco, davit, docht, druil, gover, jager, kloet, kluis, panje, roede, rijdek, scheg, sjouw, sloep, slurp, spaan, spant, steng, strik, tobbe, vleet, wager, weger, wrang, zijgijn, 6 letters:, beloop, beting, bezaan, boeilijn, bolder, bonnet, bramra, bunker, bijzeil, cabine, davits, dekhut, dolgat, donkey, gaffel, galerij, harmas, hoepel, inhout, inspit, jigger, kabine, kajuit, knecht, knevel, leuver, logbak, loglijn, logroi, lounge, lijzeil, mantel, marlijn, opdoek, opstal, paddel, pagaai, pantry, penrad, penter, plecht, raband, razeil, reling, schaal, schans, scheut, schild, schoen, schoot, sommer, spriet, spruit, spijgat, steven, verdek, visser, wangen, waring, wartel, wimpel, windas, zaling, zoeker, zwaard, 7 letters:, aanslag, afhaler, apostel, baanoog, bagijnra, bakstag, barring, batterij, bilbord, bitstuk, blokbus, boeisel, brambas, bramval, breefok, brambas, bramval, breefok, cockpit, dekbalk, dekband, dekglas, dekhuis, dekruim, dekstut, denning, dolkast, fokkera, gangway, geiblok, geitouw, gilling, greling, grietje, halfdek, halsgat, harpuis, hinkiel, hoekman, hoosgat, jaaglijn, kardeel, karviel, katblok, kathaak, kimgang, kipstut, kluiver, knuttel, koebrug, koekoek, kombuis, kruisra, kuildek, leizeil, lochgat, logboek, logglas, losspil, luxehut, marling, marlpen, marsera, mastbok, mastgat, mastgijn, onderra, overdek, pantser, pardoen, perdoen, putting, reiltop, riemdol, riempen, roeidol, roering, roerkop, roerpen, rolpaal, schroef, seizing, snorkel, snuiver, spiegat, spiegel, spilbed, spuigat, stagfok, talreep, toppunt, topzeil, trommel, trijsgat, tuitouw, valband, valreep, vanglijn, vissing, vleugel, vlieger, voordek, voorlijk, woeling, zeehout, zeilage, zetbord, zetgang, zinkgat, zorglijn, 8 letters:, afhouder, ankerarm, ankeroog, bakboord, bakspier, bakstent, barbette, barghout, barkhout, barkzeil, berghout, bikboord, boeghout, boegstuk, boegtouw, boegtros, borgtouw, borghaak, borsting, bovenarm, bovendek, bovenlijk, bramgoed, bramreep, bramwant, bramzeil, brasblok, braswant, bramzeil, brasblok, braswant, brikzeil, dekdelen, dekplank, deksalon, dektalie, drijfbaak, enternet, everdoek, gangspil, geusstok, geveling, goteling, grijpijzer, haaktouw, haakzeil, helmstok, hennegat, hieuwlijn, jaaghout, kabelgat, kampanje, katanker, keerblok, kielgang, kimweger, kiptakel, klapmuts, klimstag, kluiffok, kluisgat, kniehals, kniehout, knikstag, kraallijn, kromhout, laadluik, laadruim, lenspomp, longroom, loopbrug, loopgang, loopstag, marlreep, marltouw, marsmast, mastband, masthout, mastkorf, mastpunt, meertouw, meertros, noodmast, noodroer, onderdek, onderlijk, opperdek, paravaan, peilstok, piekeval, pitsjaar, platting, ravanger, ravenbek, radiohut, rampaard, riemblad, roeibank, roeiriem, roeistok, roerhaak, roerstel, roertouw, rolpaard, rondhout, scheprad, schinkel, schipbek, sjortouw, slagzijde, slapping, smaldoek, snoeping, spanhout, spilboom, stagblok, stagzeil, steekend, stootlat, stormfok, stormlat, stroking, stuurrad, tafereel, takelage, takeling, trekbalk, tuianker, tuistrop, uithaler, vaarboom, vaarstok, vangtouw, vlotbalk, voorluik, voormast, voorstag, waarloos, waarzeil, wasboord, wegering, werptros, windreep, windvang, wrikriem, wulfbalk, zaathout, zeilbalk, zeilboom, zeildoek, zeildoft, zonnedek, zorgband, zijschaal, zijzwaard, 9 letters:, aardewind, achterdek, achterhut, achterlijk, ankerblad, ankerbrug, ankerhals, ankerharp, ankerring, ankertouw, ankertros, bakenstok, balansrif, balkweger, bezaansra, blindzeil, bloknagel, blokschijf, boeganker, boegbeeld, boegplank, boeianker, boeiklamp, boeiplank, boevennet, bokshoorn, bootshaak, bootstouw, borgstrop, borstreep, botteloef, bovenbram, boventuig, bovenzeil, bramhijser, bramsteng, brandpomp, bruggedek, buikweger, couchette, doftweger, donkeyman, drijfanker, emmerzeil, enterdreg, enterhaak, fokkebras, fokkehals, fokkemast, fokkerust, fokkestag, fokkewant, gaffelval, gangboord, gangmeter, goverzeil, grondhaak, grootluik, grootzeil, haaktalie, halstalie, hoofdzeil, huidplaat, keertakel, ketelruim, kielkeper, kimschoor, klaploper, klipanker, kloetstok, kluifhout, kluishout, kluisklep, kluisprop, knieplaat, koldergat, kraanbalk, kruiszeil, kurkenzak, laadpoort, langszijde, lastpoort, latijnzeil, lenspoort, loodsvlag, mailkamer, mamiering, marlpriem, marssteng, mastkoker, mastkraan, maststaak, maststrop, misthoorn, noodanker, noodtalie, ondermast, onderruim, onderwant, onderzeil, paviljoen, peilkoker, peilstang, periskoop, pranghout, propeller, raadkamer, raderkast, raketting, richtbaak, ringanker, roeiklamp, roeipoort, roeispaan, roeistrop, roerspaan, roertalie, ruimanker, rustanker, schampdek, scheizeil, schepriem, schipboom, schootgat, schroefas, sleeptouw, sleeptros, slemphout, snauwmast, spoorbalk, spoorstok, stagkabel, stagtalie, stampstag, standblok, steekpomp, stoomlier, stootband, stootijzer, stormzeil, stroptouw, strijkblok, stulpluik, stuurboom, stuurhuis, stuurreep, takeltouw, takelwerk, taliehaak, taliereep, talietuig, tegenkiel, toppenant, toppenend, tussendek, vierloper, vioolblok, vooronder, voorschip, voorspant, voorsteng, wandeldek, waterslag, waterzeil, werpanker, windwijzer, wouterman, zwichtlijn, zuigergat, 10 letters:, achterdeel, achterdoft, achtergang, achterhiel, achterkiel, achterluik, achtermast, achterruim, achterspil, achtertouw, achtertuig, achterwerk, achterzuil, ankerkabel, ankerkruis, bagijnebras, bagijnezeil, belegklamp, beslagband, beslagring, betingbalk, bewegering, binnenkiel, boelijnblok, boegspriet, boomschoot, boordklamp, bootsklamp, bossenwerk, bovenschip, bramboelijn, bramgetouw, bramlijzeil, bramschoot, brandbalie, brandemmer, brasbeugel, braskatrol, broodkamer, buitenhuid, bijzaathout, dekstopper, diningroom, donkeylier, draaitoren, dubbelhuid, ezelshoofd, fokkesteng, gaffeltuig, gaffelzeil, gangwaring, geschutdek, geschutgat, grietjesra, grondtakel, grondtalie, kaartenhut, kabelaring, kabellarga, kanterstok, kenterstuk, klauwanker, kluisanker, kluisplaat, koelruimte, kolderstok, kruissteng, linkerzijde, loggerzeil, logplankje, marlspijker, marszaling, mastwangen, middelperk, nachtanker, onderboord, onderschip, pantserdek, patrijsbalk, peilkompas, penterhaak, presenning, roeibeugel, roersteven, ruimkoffer, scheepsdek, scheepshol, scheergang, schegbeeld, sloependek, sluiphaven, schootblok, smeerplank, spekwatten, sprietzuil, spijkerhuid, stengewant, stuurboord, stuurkabel, stuurstoel, talieloper, tegenboord, topstander, verklikker, vloedanker, voorplecht, voorsteven, wageringen, wevelingen, windvanger, zeilspriet, ziekenboeg, zoekerbout, zwanenhals, zwichtband, 11 letters:, achteranker, achterkabel, achteronder, achterschip, achterspant, ankerschoen, bezaansboom, bezaansmast, bezaansrust, bezaansstag, boombakstag, bootsdavits, bootsschoen, bootssleper, bovenkajuit, bovenlijzeil, broodwinner, buikdenning, buikleggers, bundelgaren, dekbalkknie, dempgording, fokkeboelijn, gaffelanker, geitouwblok, geschutleng, gillingpunt, gordingblok, haakstopper, halsbindsel, hoofdtouwen, inhaaltalie, kaapstander, karnaattouw, kajuitsraam, karvielblok, karvielhout, kettingwant, kluiverboom, koebrugsdek, kolenbunker, kolsterstok, kraaiennest, lensleiding, matrozenhut, meerketting, middelschip, onderbramra, onderlijzeil, patrijspoort, plechtanker, roerketting, scheepsblok, scheepsbuik, scheepskiel, scheepspomp, scheepsruim, scheepsvlag, scheepswant, scheizuilra, schoverzeil, schrijfsalon, schutspoort, schuttouwen, sloepdavids, sloepenriem, smeerhouten, spiegelboog, steekhoepel, stopketting, stormbezaan, stormladder, stuurplecht, uitwatering, valreeptrap, verhaalreep, vertuianker, vlaggenstok, vloerhouten, vlotketting, volkslogies, zorgketting, 12 letters:, achterboelijn, achterkajuit, achterplecht, achtersteven, achterwimpel, ankerbedding, ankerketting, ankerschacht, ankervoering, bakstagtalie, bovenbatterij, bovengrietje, bovenkruisra, bovenspiegel, brasschenkel, buitensteven, cardanusring, commandobrug, geschuttalie, geschuttoren, gillingkleed, grietjesbras, halfuursglas, hielingsstuk, kaartenkamer, kajuitspoort, kettinganker, ladingspoort, middenzwaard, onderbatterij, ondergrietje, ondermarsera, pantsertoren, promenadedek, rechterboord, reddingsboot, scheepsmotor, schippershut, slingertanks, verschansing, vlaggenstoel, voorbarkzeil, voorbramzeil, voorlongroom, 13 letters:, achterapostel, achterkasteel, admiraalsvlag, bakboordsbras, bakboordshals, bakboordszijde, bezaansschoot, binnenwoeling, boegsprietkam, bovenberghout, buitenhelling, commandotoren, diepgangsmerk, gaffeltopzeil, gordelpantser, grootbarkzeil, grootstagzeil, kabellargarol, kruisstagzeil, scheepsaffuit, schippersboom, schippershaak, sikkelblokken, talieschenkel, voorscheizeil, 14 letters:, achterstegzeil, binnenwegering, boegsprietzeil, diepgnagsmeter, drieschijfsblok, grootscheizeil, kabelaringsrol, kruisscheizeil, lensinrichting, middenstagzeil, onderkruiszeil, roerverklikker, scheepsbatterij, scheespgeschut, scheizuilsteng, toppenantsblok, 15 letters:, aanvaringsschot, achterdwarstouw, achterslemphout, achterspantwerk, boegsprietsteng, boegsprietviool, brambuikgording, naadpresennings, plechtankertouw, scheepsjournaal, scheepslantaarn, scheepstouwwerk, stuurinrichting, 16 letters:, aanvullingsspant, binnenwinkelknie, boegsprietbanden, boegsprietkussen, buitenbeplanting, buitenvertuining, differentiemeter, grietjesstagzeil, voorschoenerzeil, 17 letters:, bakboordskwartier, grootbramstagzeil, tussendeksbatterij, voorbovenbramzeil, vooronderbramzeil, voorondermarszeil, 19 letters:, grootbovenscheizeil, grootstengestagzeil, kruisbovenscheizeil, grootstengestagzeil, 22 letters:, grootbovenbramstagzeil
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0