< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
VA VC VE VI VL VO VR VU
verklaring

Syn: eed, brief, bewijs, reden, attest, uitleg, zeggen, attest, opgaaf, charter, exegese, duiding, melding, program, duiding, rapport, uitleg, aangifte, bescheid, bewering, handvest, manifest, oorkonde, betekenis, betuiging, depositie, programma, statement, uitlating, uitspraak, aanzegging, attestatie, belijdenis, declaratie, explicatie, commentaar, communiqué, declaratie, getuigenis, inlichting, mededeling, motivering, rekenschap, uitlegging, vermelding, accreditief, bevestiging, certificaat, onvoldoende, opheldering, testimonium, toelichting, uitsluitsel, bekendmaking, geloofsbrief, interpretatie, uiteenzetting, verduidelijking, verklarenuitleg, getuigenverklaring
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0