< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
VA VC VE VI VL VO VR VU
veranderlijk

Syn: os, wuft, buiig, onwis, bijster, labiel, luimig, mobiel, onvast, wankel, frivool, grillig, inegaal, mutabel, oneffen, ongelijk, onzeker,flexibel, variabel, alterabel, balsturig, erratisch, ongedurig, onstabiel, temporair, versatiel, weifelend, wisselend, commutabel, inconstant, ongestadig, wisselbaar, afwisselend, beurtelings, onbestendig, vergankelijk, wispelturig, lichtvaardig, transmutabel, twijfelmoedig, weifelachtig, weifelmoedig, wisselvallig, kameleonistisch, onstandvastig
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0