< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GA GE GH GI GL GN GO GR GU GW GY
gelijk

Syn: it., een, iso, dito, even, glad, idem, item, kiet, pari, part, vlak, effen, egaal, samen, zoals, eender, equaal, eender, evenzo, quitte, remise, zelfde, conform, dadelijk, effenen, enerlei, evenals, overeen, tegelijk, uniform, dezelfde, eenparig, eigenste, eveneens, evenhoog, evenlang, evenzeer, identiek, intussen, onderwijl, doorgaand, evenals, evenbreed, evenmatig, gelijkelijk, hetzelfde, onbeslist, simultaan, synchroon, gelijkertijd, eensluidend, gelijktijdig, gelijkvormig, ondertussen, onveranderd, gelijkluidend, tegelijkertijd, overeenkomstig
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0