< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
VA VC VE VI VL VO VR VU
verdrietig

Syn: zuur, droef, jammer, triest, droevig, spijtig, treurig, bedroefd, tobberig, lusteloos, bedroevend, ongelukkig, mistroostig, onaangenaam, zwaarmoedig, melancholiek, betreurenswaardig
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0