Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Daareven

Net, Pas, Zo-even, Juist

Hits - 158
Synonyms - Net, Pas, Zo-even, Juist
Daargelegen

Ginds

Hits - 146
Daarlaten

Weglaten

Hits - 155
Daarmede

Daarmee

Hits - 151
Daarmee is de zaak beslist

Afdoend

Hits - 148
Daarna

Dan, Toen, Alsnu, Later, Nadat, Alsdan, Daarop, Hierna, Hierop, Nadien, Verder, Voorts, Achteraf, Naderhand, Vervolgens, Daaropvolgend

Hits - 191
Synonyms - Dan, Toen, Alsnu, Later, Nadat, Alsdan, Daarop, Hierna, Hierop, Nadien, Verder, Voorts, Achteraf, Naderhand, Vervolgens, Daaropvolgend
Daarnet

Daar, Straks, Zo-even, Zojuist, Daareven

Hits - 166
Synonyms - Daar, Straks, Zo-even, Zojuist, Daareven
Daarom

Des, Dus, Alzo, Dies, Ergo, Wegens, Deswege, Vandaar, Bijgevolg, Derhalve, Mitsdien, Dierhalve, Desondanks, Gevolgelijk, Diensvolgens, Dientengevolge, Dienovereenkomstig

Hits - 155
Synonyms - Des, Dus, Alzo, Dies, Ergo, Wegens, Deswege, Vandaar, Bijgevolg, Derhalve, Mitsdien, Dierhalve, Desondanks, Gevolgelijk, Diensvolgens, Dientengevolge, Dienovereenkomstig
Daaromtrent

Daarover, Dienaangaande

Hits - 157
Synonyms - Daarover, Dienaangaande
Daarop

Toen, Daarna, Vervolgens

Hits - 161
Synonyms - Toen, Daarna, Vervolgens
Daarop is hij afgewezen

Struikelen

Hits - 132
Daarop volgend

D.o.v.

Hits - 139
Daaropvolgend

Komend

Hits - 167
Daarstraks

Net, Pas, Zonet, Zopas, Daarnet, Zojuist, Daareven

Hits - 155
Synonyms - Net, Pas, Zonet, Zopas, Daarnet, Zojuist, Daareven
Daartegenover

Daarentegen

Hits - 160